+7 (8636) 23-78-19

Написать нам
Российско-Балканская Ассоциация по развитию бизнеса

О компании Eurobent

Eurobent

О себе

Цель

Краткое описание

През 2011 г.  фирма „Евробент” ЕООД – спечели конкурс за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми в околностите на град Кърджали - находище „Ралица”. От направените геоложки изследвания бе установено, че находището е богато на бентонитовите глини, които са годни за производство на хидроизолационни материали за гражданското и промишлено строителство, на геосинтетични мембрани за рекултивация на сметища и депа за промишлени отпадъци, за хидростроителството – изолация на канали, шлицови стени, брегозащитни съоръжения и др;  металургията – за пелетизация на рудни концентрати; в металолеенето;  в медицината – за заместител на парафина; производство на абсорбенти, органофилни бентонити;  котешки постелки; за вертикално и хоризонтално сондиране в нефтената и газовата промишленост и.др.

Общая информация

Начало

Функции

Местонахождение

Контактная информация

E-Mail: info@rba-bd.com

Телефон: +7 (8636) 23-78-19

Адрес:

info@rba-bd.com

Скайп: rba-bd.com

Тел: +7 (8636) 23-78-19

Написать нам